FA / EN

شرکت در جشنواره

متقاضیان گرامی میتوانند پس از عضویت در سایت، و تکمیل فرم شرکت در جشنواره، آثار خود را برای بازبینی ارسال نمایند. لذا متن کامل فراخوان و جرئیات مربوط به جشنواره در وبسایت فعلی درج شده است، برای مطلع شدن از جزئیات این پروژه پیشنهاد میشود به تمامی فضا های این وبسایت سر بزنید

ارتباط با ما

دست اندر کاران

برای برگزاری دومین جشنواره بین المللی موسیقی شیراز عوامل و اساتید بسیاری با تشکیل کمیته های مختلف اجرایی با این دبیر خانه همکاری داشتند